Citing Morfeusz

Witold Kieraś, Marcin Woliński. Morfeusz 2 – analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego. Język Polski, XCVII(1):75–83, 2017.
BibTeX

Other publications

Marcin Woliński Morfeusz reloaded. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, pages 1106–1111, Reykjavík, Iceland, 2014. ELRA.
BibTeX url pdf

Zygmunt Saloni, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Włodzimierz Gruszczyński, Danuta Skowrońska. Słownik gramatyczny języka polskiego. Warsaw, 3rd edition, 2015.
BibTeX url

Witold Kieraś, Marcin Woliński, and Bartłomiej Nitoń. Nowe wielowarstwowe znakowanie lingwistyczne zrównoważonego Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Język Polski, CI(2):59–70, 2021.
BibTeX url doi

Marcin Woliński. Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego. (Rozdział 1), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, 2019.
BibTeX pdf

Witold Kieraś and Marcin Woliński. Słownik gramatyczny języka polskiego – wersja internetowa. Język Polski, XCVII(1):84–93, 2017.
BibTeX

Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, and Marcin Woliński. Morphosyntactic annotation of historical texts. The making of the baroque corpus of Polish. In Kamil Ekštein and Václav Matoušek, editors, Text, Speech, and Dialogue 20th International Conference, TSD 2017, Prague, Czech Republic, August 27-31, 2017, Proceedings, number 10415 in Lecture Notes in Computer Science, pages 308–316. Springer International Publishing, 2017.
BibTeX url

Witold Kieraś and Marcin Woliński. Manually annotated corpus of Polish texts published between 1830 and 1918. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Koiti Hasida, Hitoshi Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis, and Takenobu Tokunaga, editors, Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), pages 3854–3859, Paris, France, 2018. European Language Resources Association (ELRA).
BibTeX url pdf

Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, and Robert Wołosz. Słownik gramatyczny języka polskiego. Wiedza Powszechna, Warsaw, 2007.
BibTeX

Marcin Woliński. Morfeusz — a practical tool for the morphological analysis of Polish. In Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, and Krzysztof Trojanowski, editors, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, pages 503–512. Springer-Verlag, Berlin, 2006.
BibTeX pdf

Marcin Woliński. A relational model of Polish inflection in Grammatical Dictionary of Polish. In Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit, editors, Human Language Technology: Challenges of the Information Society, number 5603 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 96–106. Springer-Verlag, Berlin, 2009.
BibTeX pdf

Marcin Woliński. System znaczników morfosyntaktycznych w korpusie IPI PAN. Polonica, XXII–XXIII:39–55, 2003.
BibTeX pdf

Copyright © Institute of Computer Science PAS, 2014–2021.

Work co-founded by CLARIN-PL. Morfeusz and SGJP are hosted by University of Warsaw.

Contact: morfeusz@ipipan.waw.pl.

Webpage powered by Flask, Bootstrap and JQuery with Pulse-based motive and Lato font.